به گزارش ” صبح رابر”؛ شهروندخبرنگار ما، طبیعت دل‌نواز و آرام‌بخش روستای سرمشک شهرستان رابر را به تصویر کشیدکه در ادامه مشاهده می نمایید.

photo_2017-07-08_02-12-17 photo_2017-07-08_02-12-25 photo_2017-07-08_02-12-31 photo_2017-07-08_02-12-35 photo_2017-07-08_02-12-39 photo_2017-07-08_02-12-43 photo_2017-07-08_02-12-47 photo_2017-07-08_02-12-57 photo_2017-07-08_02-13-04 photo_2017-07-08_02-13-11 photo_2017-07-08_02-13-15 photo_2017-07-08_02-13-19 photo_2017-07-08_02-13-23 photo_2017-07-08_02-13-29 photo_2017-07-08_02-13-35 photo_2017-07-08_02-13-39 photo_2017-07-08_02-13-43 photo_2017-07-08_02-13-48 photo_2017-07-08_02-13-53 photo_2017-07-08_02-13-57 photo_2017-07-08_02-14-01 photo_2017-07-08_02-14-05 photo_2017-07-08_02-14-10

عکاس: امیرشکاری

انتهای پیام

این خبر را به اشتراک بگذارید :