به گزارش “صبح رابر”؛ به  منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تبیین بیداری اسلامی کمپین “#چرا حجاب”به مناسبت هفته حجاب و عفاف در شهرستان رابر راه اندازی شد.

photo-03 photo_2017--3 photo_2017-07-10_19-48-20 photo_2017-07-10_19-48-25 photo_2017-07-10_19-48-12 photo_2017-07-10_19-48-08 photo_2017-07-10_19-48-05 photo_2017-07-10_19-48-01 photo_2017-07-10_19-47-56 photo_2017-07-10_13-20-02 photo_2017-07-10_13-19-22 photo_2017-07-10_12-43-23 photo_2017-07-10_12-24-36 photo_2017-07-10_02-24-23 photo_2017-07-10_02-24-32 photo_2017-07-10_02-21-50photo_2017-07-11_00-30-47

انتهای پیام/

این خبر را به اشتراک بگذارید :