به گزارش “صبح رابر“؛ ظهرامروز با حضور امام جمعه رابر، مدیر اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان بافت ،معاون پرورشی اموزش وپرورش رابر ۴۳ بسته مهرتحصیلی با هزینه ای بالغ بر۲۰میلیون ریال توسط اداره اوقاف و امورخیریه بین دانش اموزان نیازمند رابر توزیع شد.

محمدی گفت: این بسته ها شامل کیف ونوشت افزار در قالب طرح مهرتحصیلی درجهت اجرای نیت واقفین بین دانش آموزان توزیع می شود.

وی افزود: این اقدام واقفین علاوه بر باقیات الصالحات برای خودشان تاثیرگذاربر وضعیت نیازمندان و خصوصا کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمنداست.

گفتنی است شهرستان رابر در ۳۷کیلومتری شهرستان بافت هرچند دارای موقوفات قابل توجهی است و مردم این شهرستان هم به حوزه وقف اهمیت می دهند اما تاکنون این شهرستان دارای اداره مستقل نیست و امور مربوط به وقفیات رابر توسط اداره اوقاف وامورخیریه بافت انجام می شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :