به گزارش “صبح رابر”؛ با توجه به اهمیت حضور پزشکان متخصص در شهرستان رابر ؛ پزشک متخصص داخلی همه روزه به جز ایام تعطیل و متخصص اطفال روز های یک شنبه و دوشنبه در کلینیک بیمارستان رابر ارائه خدمت می نماید.

گفتنی است ساعت پذیرش بیمار۸ تا ۱۱ صبح و ۱۵ تا ۱۸ بعد از ظهر می باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :