به گزارش “صبح رابر“این روزها اگر به کوچه ها و خیابان شهرستان رابر نگاهی بیندازید اکثر تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و انتخابات ریاست جمهوری همچنان بعد ازگذشت ماه ها در سطح شهر خود نمایی می کند.

لازم به ذکر است این پدیده همیشه محدود به دیوارها نیست بلکه سطل زباله ها و درب منازل و تیر برق ها و …نیز از این پدیده در امان نیستند و این یکی از کارهای غیر متعارف که در شهرها رایج شده است.

  

تبلیغات شهری بر اساس قانون باید در محل‌های مناسب و با در نظر گرفتن حفظ زیبایی و نظم شهر انجام شود.

پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تمام هیاهوهای تبلیغاتیش تمام شد و اکنون شهری با هزاران تراکت چسپیده بر دیوار ها و اماکن عمومیش از نامزدهای که ادعای تغییر وضعیت شهر را داشتند بر جای مانده است.

تراکت و پوستر های که بر در و دیوار شهر بد نمایی می کند و چهره اسفناک رابر را بیش از پیش نازیبا تر کردند.

بی گمان این انتخاب نیز همچون ۳۶ انتخابات دیگری که در طول ۳۸ سال گذشته مردم با حضور پرشور خود آنان را بدرقه کردند گذشت ولی با این تفاوت که اکنون و بعد از این رفراندوم باشکوه شهری مانده مملو از پوستر های رنگارنگ که شعار ایجاد شهر پاکیزه و توسعه عمران شهری بر روی آنان به چشم می خورد.
آثار یک هفته پوستر چسپانی در سطح معابر عمومی، جدولها و تیرهای برق و تاسیسات مخابراتی و دیوارهای خانه های مردم هنوز خود نمایی می کند و اکنون شهرداری بایستی برای پاکسازی آن میلیونها تومان هزینه کند.
وجود تراکت و پوستر باقی مانده از کارزار انتخاباتی چند روز گذشته بر در و دیوار شهر اکنون چند ماه دیگر باید بگذرد  تا بار دیگر چهره کاغذی رابر را به مانند پیش از انتخابات کنند.
حال و بعد از پایان یک هفته تبلیغات کاغذی بهتر نیست همه کاندیداها چه آنهای که راهی پارلمان محلی شورای شهر شدند و چه کسانی که نتوانستند در این انتخابات نظر مردم را به سوی خود جلب کنند به همراه اعضای ستادشان در یک اقدام تاریخی به جمع آوری پوسترها و تراکت های چسپیده شده بر در و دیوار شهر بپردازند؟ تا مردم باور کنند همه این نامزدها جهت تغییر سیمای شهری پا به کارزار انتخابات پنچم نهادند.
آنچه مسلم است مردم همیشه در صحنه با حضور در پای صندوق های رأی  جهت تغییرات اساسی در مبلمان شهری و توسعه شاخص های شهر نشینی رای مثبت دادند بهتر نیست کاندیداهای این دوره نیز به دور از هر میزان رای کسب شده در اقدامی عامه پسند همراه اعضاء ستاد هایشان به پاکسازی دوباره محیط شهری بپردازند.


امید است مردم رابر مزد حضور باشکوه خود در را از نامزدهای پنجمین دوره شورای شهر رابر بگیرند و با شهری زیبا و به دور از هر گونه ناهنجاری بصری رو به رو شوند.

انتهای پیام/

این خبر را به اشتراک بگذارید :