به گزارش “صبح رابر”؛ گروه کوهنوردی ارتفاعات بلند رابر در این برنامه کوهنوردی به ارتفاع  ۴۳۸۸ متری قله کوه شاه صعود کردند.

این کوهنوردان رابری از برافراشته شدن پرچم ایران در کوه شاه  ابراز افتخار کرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :