به گزارش “صبح رابر”؛ بنا به گفته شهروند خبرنگار رابرکه در دیداری با مادر شهید تیمور شمس الدینی داشت از ابراز نگرانی این مادر شهید خبر داد و گفت: لودر در هنگام صاف کردن کوچه در کنار منزل این مادر شهیدموجب ترک خوردن سقف خانه او شد که وی با ابراز ناراحتی می گفت: “ممکن است سقف خونه ام بریزه پایین”؛کاش کارشناسی می آوردند تا نگاهی به خونه ام می کرد .

این شهروند خبرنگار گفت: این مادر شهید حقش نیست که هر شب با نگرانی بخوابد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :