به گزارش”صبح رابر”جمعي از نمايندگان مجلس طي نامه اي خطاب به ابوترابي فرد، خواستار ماندن وي د”ر سنگر  مجلس ” و انصراف از كانديداتوري رياست جمهوري شدند تاكنون 100 نماينده اين نامه را امضاء كرده اند .

منبع :معبر

این خبر را به اشتراک بگذارید :