به گزارش “صبح رابر”؛ مردم ولایتمدار رابر در سالروز شهادت مولای متقیان امیر مومنان حضرت علی (ع) امروز را با توسل و سوگواری در مظلومیت آن امام همام به سوگ نشستند و به عزاداری پرداختند.

حجت الاسلام باقری کارشناس مذهبی در مراسم عزاداری مسجد الرضا ضمن تسلیت شهادت مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)گفت: سخن گفتن و صحیت کردن در مورد امیرالمؤمنین (علیه السلام) بزرگترین عبادت است.

وی با اشاره به روایتی که منزلت امام علی(ع) را به مانند منزلت سوره توحید در قرآن خواندگفت: ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ‏( ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:‏ ﻋﻠﯽ ﺟﺎﻥ! ﻣَﺜَﻞِ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺭﻩ “ﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﺪ” ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺭﺍ ﺗﻼﻭﺕ ﮐﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ! ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﻫﺴﺘﯽ، ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻗﻠﺒﺎً ﻣﺤﺐ ﺗﻮﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺒﺖ ﻭﺭﺯﺩ، ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﺭﺡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﺳﺖ».

این مبلغ دین به علم، عبادت و شجاعت از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام پرداخت وتصریح کرد: هر کس در راه علی (علیه السلام) قدم بردارد خداوند یاری اش می کند.

وی گفت: چقدر از عمرمان را صرف ترویج جایگاه امیرالمومنین (علیه السلام) کردیم؟، امید است رهرو خوبی برای آن حضرت باشیم.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :