به گزارش “صبح رابر”؛ نوای زندگی، نوای سادگی، نوای همت برای حفظ اصالت؛ روستای خان رغان امروز شاهد حضور عشایرایل شهرستان رابر بود. عشایری که با معرفی فرهنگ اصیل و بومی، سنت های ارزشمند دینی و توانمندی های تولیدی، این قشرشهید پرور و بی ادعا که سالها نقش کلیدی در اقتصاد شهرستان را دارند؛ به نمایش گذاشت.

بوی نان محلی، بوی مشک تازه، بازی های محلی ، هنر دست زنان عشایر وآوای کوچ عشایرهمچنین عکس های شهدای عشایر شهرستان هر یک حرفی برای گفتن داشتند و آن اینکه ساز این زندگی با این مردمانش هرگز خاموش نخواهدشد.

حال زندگی ساده عشایر؛به دل مردمانش هم رنگ سادگی و صداقت زده، رنگی که البته با نگاه و توجه بیشتر خوش رنگ تر خواهد شد.

گفتنی است؛ برگزاری این جشنواره هاعلاوه بر معرفی فرهنگ غنی عشایری می تواند حرکتی در جهت  توانمندسازی این قشر زحمت کش جامعه باشد.

انتهای پیام /

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :