به گزارش “صبح رابر”؛ درجلسه برنامه ریزی گرامیداشت ۹دی که با حضور مسیولین شهرستان در سالن فرمانداری برگزارشد، امام جمعه رابرگفت: با گذشته خوبی که از شهرستان رابر سراغ دارم امسال نیز ۹دی دندان شکنی در رابر خواهیم داشت و یکبار دیگر حضور آحاد مردم در این تجمع خنثی کننده توطئه های استکبارجهانی و ویروس های داخلی خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین علی علیدادی سلیمانی بااشاره به ۴دهه که از انقلاب می گذرد افزود: سه بخش از آیات قران کریم را راجع به انقلاب داریم این است که باظلم وفساد مبارزه کنید.
وی ابا بیان اینکه  تغییر حکومت به دست ملت است که می توانید سرنوشت خودتان را تغییر دهیدگفت:  دوران حضرت ابراهیم (ع) و حضرت عیسی و دوران حلول اسلام به دست مبارک پیغمبر اسلام نیز انقلاب مطرح شده است،  این انقلاب بااین اهمیت راه و روش دارد و اگر کسی می خواهد بااستکبار بیرونی مبارزه کند اول باید با استکبار درونی مبارزه کند و تغییر درونی پیداکند.
وی اظهارداشت: اگرانقلاب به دست امام استارت خورد دلیل اصلی آن این بود که امام با استکبار درونی مبارزه کرده بود تا توانست استکبار بیرونی را شکست دهد.
علیدادی سلیمانی درادامه اظهارداشت: مردم انقلاب کردند و حکومت اسلامی تشکیل دادنداما دشمن هرروز دنبال است که سرنوشت انقلاب به انحراف بکشاند.
وی ادامه داد: قریب به ۴۰ سال از انقلاب می گذرد و دشمن هرروز با ترفندجدیدتری وارد می شود که انقلاب انحراف پیداکند.
وی بااشاره به اینکه چرا حضرت آقا دست می گذارند روی سال ۹۸ ومی فرمایند بصیرت بصیرت وباید مواظب بودگفت: چون در سال ۹۸ استکبار با توطئه های خاص وروش جدیدی وارد میدان می شود که مسیر انقلاب انحراف پیداکند.
امام جمعه رابر اظهارداشت: دراین ۴۰ساله انقلاب هرنوع ظلمی در جمهوری اسلامی دیدیم از جنگ گرفته تاکودتا و ترور شخصیت های مهم مثل شهیدبهشتی.
وی بااشاره به اینکه وقتی صفحات انقلاب را ورق می زنیم می بینیم هر۱۰سال درکشور ما توطئه خاصی اتفاق افتاده گفت: جنگ ۸ساله دفاع مقدس، رحلت امام خمینی (ره) و جایگزینی رهبر معظم انقلاب و یکسری توطئه های خاص که بخشی از کسانی که اول انقلاب با امام بودند در دوران رهبری درخارج از کشور حاشیه نشین شده اند، حادثه کوی دانشگاه در سال ۷۸، توطئه های داخلی سال ۸۸ نمونه هایی از این اتفاقات خاص است.

امام جمعه رابر افزود: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید دارند که درسال ۹۸ بصیرت داشته باشید که دشمنان می خواهند انقلاب را باروش جدیدی از ریل خارج کنند گفت: ماوظیفه داریم نسبت به انقلابی که به نفس گرم امام (ره) وخون شهدای عزیز و رهبری مقام معظم رهبری این امانت الهی به دست مامدیران سپرده شده وتوفیق نفس کشیدن در این زمان راداریم ازدستاوردهای انقلاب باشور ونشاط انقلابی دفاع کنیم .
وی ۹دی را یکی از دستاوردهای انقلاب برشمردو گفت: انشالله حضور گرم آحادجامعه در مراسم ۹دی توطئه های جدید دشمن را خنثی خواهدکرد.
علی علیدادی سلیمانی در ادامه با اشاره به صبرواستقامت وتقوی گفت: همه مردم و مسیولین باید به سلاح ایمان، تقوی وبصیرت مجهزباشند و درمقابل توطئه های دشمن ایستادگی کنیم.
وی در پایان مسئولین را به وقت شناسی توصیه وگفت: اگر وقت شناس نباشیم به دیگران ظلم می کنیم ودرقیامت مورد بازخواست قرار می گیریم.

فرماندار رابر نیز دراین جلسه گفت: امروز در مکاتب مختلف دنیا شاهد تظاهرات هایی هستیم و در راس ان آمریکاست و برای اینکه بتواند سرمایه دنیارا به سمت خود ببرد وابرقدرت باقی بماند ایران را سدی در برابر خود می داند و باترفندهای مختلف در صدد مقابله با ایران است.
مهندس امیرحیدری بااشاره به اینکه هدف دشمن براندازی نظام جمهوری اسلامی است گفت: آنها ولایت فقیه راسدراه خود می دانند وبرعلیه ان اقدام می کنند و تمرکز برحوزه جوانان بااستفاده ازفضاهای مجازی بادروغ پردازی ، تهمت به افراد ومسئولین ، ایجادفضای ناامیدی بین مردم ومسئولین می خواهند مردم را به نظام بدبین کنند.
وی ادامه داد: فضای کنونی مسئولیت ما راچندین برابر می کند وباید بصیرت داشته باشیم.
وی اظهارداشت: دشمنان ما با ایجاد فضای ناامیدی و هجمه های همه جانبه ارزی می خواستند ماچهلمین سالگرد انقلاب را نبینیم که بارهبری رهبر فرزانه و تلاش مسئولین جلوی این روند گرفته شد.
وی در ادامه بااشاره به بعضی بروکراسی های اداری بدون درنظر گرفتن شرایط خاص هرمنطقه گفت: بعضی مشکلات ما در مسیر ایجاد اشتغال بسته به بروکراسی های اداری است که زمانبرمی شود و از مسئولین خواست: با توجه به تبصره های قوانین بحث رضایتمندی مردم را در سرلوحه کار خود قرار دهند که در دنیاوآخرت ثواب دارد.
وی در پایان از همه مردم ومسئولین خواست: در روز ۹دیماه روز میثاق امت با ولایت با حضور پرشور خود در تجمع این روز همانند سالهای گذشته پاسخ دندان شکنی به استکبار جهانی بدهند.
وی همچنین با تبریک هفته ثبت احوال از زحمات اقای خالویی رئیس اداره ثبت واحوال رابر قدردانی واو را مدیری توانمند وبااخلاق خطاب کرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :