به گزارش “صبح رابر”؛حسن شمس الدینی مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان رابربا صدور بیانیه‌ای فرارسیدن دهه فجر راگرامی داشت.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درآستانه دهه فجر ۴۰سالگردپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی ایران عزیزمان می باشیم،باتوجه به اینکه ۷۰تا۷۵درصدازمردم عزیزمان انقلاب را درک نکردند،دشمنان انقلاب هجمه های گسترده علیه انقلاب آورده اندوسعی برتطهیرنظام سلطنتی پهلوی و ناکارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارندوقصدشان ناامیدکردن مردم از انقلاب و نظام است،لذا این ایام فرصت مغتنمی است برای اینکه دستاوردهای انقلاب تبیین شودوچهره واقعی رژیم شاهنشاهی پهلوی برای نسل جوان آشکار شود.

نکته اول: اینکه مابایدشکرگزارخداوندمتعال باشیم که توانستیم حکومت اسلامی تشکیل دهیم چیزی که آرزوی پیامبران،ائمه وبزرگان دین بوده است،چون در سایه حکومت اسلامی است که احکام الهی در جامعه تحقق پیدامی کند.

نکته دوم:بااینکه دشمنان زیادی این انقلاب داردو۴۰سال تلاش می کنند این نظام ساقط شوداماافتخارمااین است که یک وجب از خاک وطنمان رابه بیگانه نداده ایم.هرایرانی تاریخ شاهان قبل از انقلاب رامیخوانداحساس حقارت می کند،دوره فتحعلی شاه قاجار،آذربایجان و گرجستان از ایران جدا شد.دوره محمدشاه قاجار،افغانستان جدا شد.دوره ناصرالدین شاه قاجار،ترکمنستان و بلوچستان پاکستان جدا شد.دوره رضاشاه پهلوی اروندرودبه عراق،آرارات به ترکیه،سرچشمه هیرمندبه افغانستان.دوره محمدرضاپهلوی،بحرین به وهابی ها(آل خلیفه)،جزایرآریایی زردکوه رابه امارات دادند.

امروز نه تنهامادفاع مقتدرانه از مملکت عزیزمان داریم بلکه سرنوشت برخی کشورهادست ایران مقتدراست مانگذاشتیم دشمنان به نیت شوم خودشان در سوریه،عراق،یمن و…برسندومنطقه راازلوث داعشی ها پاک کردیم.

نکته سوم.زمان شاهان مااستقلال سیاسی نداشتیم،یکی از مهمترین موضوعات مربوط به حاکمیت و سیاست خارجی هر کشوری استقلال سیاسی است.قبل از انقلاب رژیم پهلوی از سیاست های غرب تبعیت داشتند،اخذمی کردندموافقت غرب رابرای تصمیمات کلان کشور،مقامات رژیم ازسوی آمریکاتعیین می شد.

اماامروزهمه تصمیمات در درون کشور انجام می شودوهیچ وابستگی به قدرت های بیرون نیست و تصمیم گیری ها مبتنی برمصالح و منافع مردم است.

نکته چهارم:قبل از انقلاب شاهان مردم راپشم هم حساب نمی کردندمردم نقشی در انتخاب مسئولین کشورنداشتنداما از امتیازات  انقلاب اسلامی،دادن حق انتخاب به مردم در تعیین سرنوشت خودوجامعه است.امروزمردم تمام مسئولین کشوررابه صورت مستقیم و غیرمستقیم انتخاب می کنند.

نکته پنجم:باتوجه به سنگ اندازی های دشمن دراین ۴۰ سال، عملکردانقلاب قابل قبول بوده است واگرمردم عزیزدرانتخاب مسئولین دقت بیشتری داشته باشندعملکردهابیشترخواهدشد.

ایران اسلامی الآن در زمره ۷قدرت جهانی ودارای نفوذقاطع منطقه ای ونسبی دربین الملل   قراردارد درحالی که حکومت پهلوی فاقد هرگونه نفوذی بوده است.ازلحاظ رشد علمی در جهان اول هستیم درحالی که قبل از انقلاب ۴۰بودیم.زمان شاه سال۵۶بااینکه جمعیت کشورما۳۳میلیون بوده امانیازمند ورودپزشک از خارج بودیم اما الآن با جمعیت بیش ازدو برابر،پزشکان همه ایرانی هستند.زمان شاه ازلحاظ پزشکی در خاورمیانه آخربودیم اماامروزدرچشم پزشکی،در مغز و اعصاب رتبه اول خاورمیانه هستیم وخیلی موارددیگرکه همه از برکات این انقلاب و شهدای عزیزی که خونشان پای درخت این انقلاب ریخته شده،است.

ان شاءالله به کوری دشمنان انقلاب،امسال باشکوه ترچهل سالگی پیروزی شکوهمندانقلابمان را جشن میگیریم.

درآخردوسخن ازامامین انقلاب بیان می کنم.

امام خمینی قدس سره:من گمان ندارم درتمام سلاطین(پادشاهان)حتی یک نفرشان آدم حسابی باشد،منتهاتبلیغات زیاد بوده است.برای شاه عباس آن قدرتبلیغ کردند،بااینکه درصفویه از شاه عباس بدترآدم نبوده است.

امام خامنه ای مدظله العالی:ما با همه شاه ها بدیم،شاه بداست،اصلاشاه نمی تواندخوب باشد،در اسلام اصلاملوکیت مردوداست،خلافت و ولایت مقابل ملوکیت است.

انتهای پیام

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :