به گزارش “صبح رابر” ،ابوذر تاج الدینی معاون آموزشی آموزش وپرورش رابر گفت: به علت بارندگی سرما ویخبندان فردا چهارشنبه کلیه مدارس در شهر رابر با یکساعت تاخیر کار خود را شروع خواهند کرد

و ی افزود: در روستاهای اسکر ننوک ده دیوان تذرج گنجان وننیز سیه بنوئیه گلینوئیه به علت یخبندان شدید کلیه مدارس ذکر شده تعطیل می باشند .مابقی مدارس شهرستان نیز با یک ساعت تاخیر فعالیت خودرا شروع خواهند کرد .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :