به  گزارش “صبح رابر “؛ فرماندار رابر از قطع شدن راه ارتباطی ۱۶ روستا خبر داد و گفت: براثر بارندگی ۱۲ساعت گذشته درشهرستان رابر به میزان ۴۰میلیمتر که درمجموع ۲۵۴میلیمتر درسال آبی داشته ایم منجربه قطع راه روستایی ۱۶روستای دارای قریب ۱۱۰۰نفرجمعیت گردیده است.

مهندس امیرحیدری افزود: براثرجاری شدن سیل مجتمع آب آشامیدنی روستای بنه سوخته که تامین کننده آب ۵روستامی باشد نیز از مدارخارج شده است.

وی افزود: اکثر راههای ارتباطی عشایری رابر نیز دراثربارندگی تخریب وغیرقابل تردد شده اند.

تصاویرشهروندخبرنگاران را از سیلابی شدن  رودخانه های  روستای شهرستان و تخریب  پل  روستای  گلینوئیه مشاهده نمایید.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :