خبرخوان

آرشیو "شهرستان ها"

ایده آل تر از آیت الله خامنه ای برای رهبری جهان اسلام وجود ندارد

ایده آل تر از آیت الله خامنه ای برای رهبری جهان اسلام وجود ندارد

قاری بین المللی قرآن با اشاره به سفر سابق خود و شرکت در محفل قرآنی به عنوان مهمان افتخاری، گفت: عشق و دوستی کشور عزیز جمهوری اسلامی ایران با قرآن آن را نسبت به سایر کشورها متمایز کرده است. به گزارش "صبح رابر"صدیق...

ما نیازمند شهدای گمنام هستیم

ما نیازمند شهدای گمنام هستیم

شهادت از برترین واژه های فرهنگ اسلامی و از مقدس ترین مفاهیم معارف الهی است.شهادت اوج کمال انسان است،انگاه که انسان تمام هستی خود را یکجا نثار معبود میکند و قطره وجودش به دریای بیکران هستی مطلق می پیوندد. وظیفه جامعه نسبت...