احیای شب نوزدهم رمضان در شهرستان رابر شبی برتر از هزار ماه؛

احیای شب نوزدهم رمضان در شهرستان رابر

به گزارش "صبح رابر"؛ در شب  پر  رمز و راز قدر، نوای«بک یا الله» مؤمنان خداجویی رابری فضای شهرستان رابر را فرا گرفت در شبی  که فرشتگان آسمان را به  زمین وصل می کنند مؤمنان خداجویی چشم به رحمت بی کران  الهی داشتند تا  سرنوشت...