راه اندازی پویش مردمی از قدس بیرونتان می کنیم  در رابر فریادی برای بیداری خفتگان؛

راه اندازی پویش مردمی از قدس بیرونتان می کنیم در رابر

به گزاش"صبح رابر" نسل سوم و چهارم و حتی  دهه دوم و اول انقلاب رابر در روز راهپیمایی قدس، روز تجدید بیعت با آرمان های متعالی حضرت امام(ره)، روز عزت، روز قدرت نمایی، روزانسجام جهانی و صف آرایی مسلمانان مستضعفان جهان در...