اقامه نمازطلب باران در رابر/تصاویر

اقامه نمازطلب باران در رابر/تصاویر

به گزارش "صبح رابر"؛نماز استسقا برای طلب باران دریازدهمین روز زمستان اقامه شد و نمازگزاران رابری با تضرع به درگاه خداوند متعال از او طلب باران کردند. ...