بازدید خبرنگاران از پروژه های اقتصادمقاومتی جنوب استان کرمان

بازدید خبرنگاران از پروژه های اقتصادمقاومتی جنوب استان کرمان

به گزارش "صبح رابر"؛  بر اساس اعلام بسیج رسانه استان، تور خبری دو روزه به منظور بازدید از پروژه های اقتصادمقاومتی جنوب استان با حضور جمع کثیری از اصحاب رسانه در روزهای ششم و هفتم اسفند جاری برگزار می شود. بر اساس این...