تأکید سردار سلیمانی بر ثبت لحظه به لحظه دوران دفاع مقدس در گفتگو با عکاس دوران دفاع مقدس عنوان شد؛

تأکید سردار سلیمانی بر ثبت لحظه به لحظه دوران دفاع مقدس

به گزارش "صبح رابر"؛ حمید رضا معین الدینی عکاس دوران دفاع مقدس در گفتگو با راه آرمان؛ با اشاره به روز سوم خرداد و تأکید بر اینکه پاسداشت مناسبت ها و روزهای مقاومت و ایثار برای همه ما ایرانیان و کسانی که کوچکترین نقشی در...