شهیدی دیگر در راه حرم و امنیت

شهیدی دیگر در راه حرم و امنیت

به گزارش "صبح رابر"؛ محمد علی عسگری زاده برادر شهید مرتضی عسگری زاده در گفتگو با راه آرمان ؛با بیان اینکه برادرم دو سال گذشته در گردان مدافعین حرم فعالیت داشت و پس از دو سال از همان طریق پذیرش و دربخش مبارزه با مواد مخدر...