لزوم ابراز برائت جریان های سیاسی از نامه ذلت بار پادوهای ترامپ در ایران به بهانه نامه ذلت‏ بار 100 تن از فتنه ‏گران 88 به ترامپ؛

لزوم ابراز برائت جریان های سیاسی از نامه ذلت بار پادوهای ترامپ در ایران

به گزارش "صبح رابر"؛ در حالی که رئیس‏ جمهور آمریکا در اقدامی نامتعارف و با شیوه ‏ای گانگستری برجام را نقض کرد و با ادبیاتی اهانت‏آ میز به طرح خواسته‏ های غیر منطقی از کشورمان پرداخته و تشدید تحریم ‏های ظالمانه را دنبال...