جان هایی که قربانی گردنه حادثه خیز کندر تیل رابر می شود

جان هایی که قربانی گردنه حادثه خیز کندر تیل رابر می شود

به گزارش "صبح رابر"، گردنه حادثه خیز کندر تیل  به مرگبارترین جاده  شهرستان رابر شهرت دارد بگو نه ای که طی دو روز به فاصله ۱۳۰متری دو حادثه منجربه فوت وجرح در این گردنه رخ داد. امروز حادثه ای تلخ دیگری در این جاده تکرار...