زیباترین یخچال های طبیعی رابر/ تصاویر همراه با شهروند خبرنگار رابر؛

زیباترین یخچال های طبیعی رابر/ تصاویر

به گزارش "صبح رابر"؛ یخچال‌های طبیعی جلوه‌های زیبا و با‌شکوهی از طبیعت بکر شهرستان رابر محسوب می شونددر ادامه تصاویری از یخچال طبیعی  براحمد اسکر و  معدن درآلو در این فصل از سال  را مشاهد نمایید. یخچال طبیعی معدن مس...