پایگاه اطلاع رسانی صبح رابر

اقتدار نظام که کشتی‌های تجاری انگلیسی از ترس توقیف به تنگه هرمز نزدیک نمی‌شوند
خطیب جمعه رابر گفت: نفت کش ها وکشتی های تجاری انگلیس ازترس اقدام متقابل ایرانی در سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان همه پهلو گرفتند و جرأت حرکت را ندارند اینها از اقتدار این نظام است.
اخرین اخبار
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
مطالب برگزیده سایت
رابر شناسی
خبر اجتماعی
سردار ابوحمزه گفت : افرادی که در شرایط کنونی در فکر تضعیف شورای نگهبان هستند و شورای را به نا حق زیر سئوال می برند اگر ناآگاهانه باشد در زمین دشمن بازی می کند و اگر اقدام آنها آگاهانه باشد بدانند که سرباز دشمن شده اند .
یکی از آثار باستانی و تاریخی و دیدنی کرمان گنبد جبلیه است که قدیمی ترین کتیبه موجود در این گنبدمربوط به ارتفاعات آبدر اشکان رابر است.
رئیس حراست اداره کل بهزیستی استان کرمان، مشارکت های مردمی را مهم خواند و گفت:با توجه به منابع محدود سیستم دولتی ولی نیازهای نامحدود است با توجه به آمار بالای گروه هدفمان نیاز های خیلی زیادی داردمیطلبد شما بزرگواران همکاری وهمفکری داشته باشید انسان های سرمایه گذار و خیر را به سمت بهزیستی هدایت کنید.