به گزارش “صبح رابر”؛  به نقل از راه آرمان،شب گذشته شبی پر خطر برای اهالی رودبارجنوب بود به طوریکه در حدود یک ساعت ۵نفر بر اثر عقرب گزیدگی به اورژانس مرکز آموزش درمانی سیدالشهدا شهرستان رودبارجنوب مراجعه کردند.

انبوه بیماران از یک طرف و کمبود تخت در اورژانس از سوی دیگر موجب شده بود که هر تخت دو بیمار بر روی آن بستری شود.

وقتی وارد بخش اورژانس مرکز آموزش درمانی سیدالشهدا شهرستان رودبارجنوب شدم با انبوه جمعیتی روبرو شدم که از بی توجهی پزشک شیفت و کمبود پرستار عصبانی بودند و یکی از کادر درمان اورژانس در پی آن بود تا بتواند جو را آرام کند اما بیماری که این حرفها را نمی فهمد.

i
در هر گوشه ای از اورژانس عقرب گزیده ای بود که از شدت درد به خود می پیچید و در کنجی دیگر جوانی که ویلچر شده بود تخت بستریش.


گویا عقرب ها هم زهر بی توجهی را همزمان به تن نحیف محرومان ترزیق کرده بودند تا در این گرمای بی سابقه هوا سوزش دمای بدن محرومان را چند برابر کنند.
علی ای حال،به گفته شهروندان رودباری انگار رودبار گوشت قربانیست که سالهاست مورد بی توجهی قرار گرفته است  و الا جمعیت ۱۲۱هزار نفری کجا و ۶تخت در اورژانس بیمارستان کجا.

 

شهرستان ۱۲۱هزار نفری رودبارجنوب در ۳۳۰کیلومتری مرکز استان کرمان واقع شده است که فاقد یک مرکز درمانی مجهز است.

 

 

انتهای پیام/

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :