به گزارش “صبح رابر”؛ درس کار و فن آوری دانش آموزان را با مشاغل گوناگون آشنا کرد هدف از ایجاد این بازارچه را آشنایی دانش آموزان با انواع مشاغل و نیازسنجی، شناسایی توانایی دانش آموزان، آموزش کار جمعی و همکاری در فعالیت ها و در نهایت کسب روزی حلال است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :