به گزارش “صبح رابر”؛ بارش باران و تگرگ عصر امروز، طراوت و تازگی را به شهرستان رابر بخشید.

این خبر را به اشتراک بگذارید :